Välj en sida

#250 - 120g kolhydrater per timme, går det?

Publicerat 2020-07-14

Introduktion

En nypublicerad studie på bergsmaratonlöpare som fick testa ett väldigt högt kolhydratintag blir veckans ämne. Vad är fördelarna och vilka lärdomar & slutsatser kan man dra av denna studie?

Huvudområden

Tidsschema:

01:10 Stort kolhydratintag för ultrabergslöpare veckans ämne

04:00 Grunderna för rekommendationer av kolhydratintag 

07:45 Studiens metod, hur och vad mätte man?

19:50 Resultat

32:05 Lärdomar & slutsatser