Välj en sida

#058 - Prestera Mera AFRIKANSKA LÖPARE

Publicerat 2016-11-08

Introduktion

I dagens avsnitt går vi in på djupet och gräver kring vad som gör afrikanska löpare så framgångsrika. Vi bryter ner allt från diet, träning på hög höjd och hur springa till skolan kan påverka.

Huvudområden

  • mtDNA
  • Diet
  • Samma syreupptag men bättre tider
  • Kausala samband