Välj en sida

#241 - Ätardagar för bibehållen viktnedgång?

Publicerat 2020-05-12

Introduktion

Ätardagar eller “cheatdays” är ett vanligt begrepp i framförallt stryketräningsvärlden när man håller på med en viktnedgång. Forskningen på detta område är dock kluven och det finns flera parametrar att ta hänsyn till. I detta avsnitt kollar vi närmare på en studie som undersökt just detta. 

Huvudområden

Tidsschema:

01:10 Idag snackar vi om en studie kring viktnedgång

01:30 Bakgrund viktnedgång

05:30 Ätardagar vad är det? 

10:37 Veckans studie, ätardag eller inte?

16:50 Resultat & diskussion

33:08 Summering