Välj en sida

#060 - Prestera Mera mer rätt GENER

Publicerat 2016-11-22

Introduktion

I dagens avsnitt går vi in på djupet och diskuterar gener och dess inverkan på din prestation och förmåga att utvecklas. Hur mycket vet vi om gener egentligen? Kan vi med säkerhet förklara framgångarna hos någon endast genom genkartan. Vilka gener är det som är forskat på och vilka samband har man sett.

Huvudområden

Två gener tydligt länkade i forskningen
Vilken gentyp bör du ha?
Vilka har rätt gener?
Gener och löpekonomi