Välj en sida

#357 - Insekter som proteinkälla

Publicerat 2022-08-02

Introduktion

Insects are a viable protein source for human consumption: from insect protein digestion to postprandial muscle protein synthesis in vivo in humans: a double-blind randomized trial. Är inte detta en rubrik som får det att kurra i kistan? Hur säkert är det att äta insekter och hur optimalt ur proteinsynpunkt är det att äta insekter? Detta har ovan nämnda studie undersökt. 

Huvudområden

Tidsschema:

03:50 Vad handlar veckans studie om? 

11:50 Resultat & metod

26:00 Simon och Tommy pratar matminnen 😉