Välj en sida

#019 - Prestera Mera i KYLA

Publicerat 2016-02-08

Introduktion

Träning i kyla är för de flesta oundvikligt och för vissa av oss det enda vi längtar efter. Men det faktum att kylan gör att kroppen är lite mer utsatt är värt att tänka på. Det är lättare att dra på sig senskador och luftvägsproblem. Vi bryter ner varför och vad du kan göra för att minska risken för besvär.

Huvudområden

Riskerna med träning i kyla
Senor
Luftvärmare, ser onödigt ut men bra försäkring
Svar på frågor om nutrition vid flerdagarstävlingar/långlopp