Välj en sida

#064 - Prestera Mera med METABOL FLEXIBILITET Del 2

Publicerat 2016-12-20

Introduktion

I dagens avsnitt går vi in på djupet och diskuterar kring vad som begränsar din prestation när det kommer till våra energidepåer. Om vi verkligen vill bli mer metabolt flexibla, d.v.s bli bättre på att använda fett respektive kolhydrater. Hur gör vi?

Huvudområden

  • LCHF + LCHF inklusive kolhydratladdning
  • Försämrad intensitet men bibehållen kapacitet
  • Periodisera NÄR du äter
  • Knyt ihop säcken