Välj en sida

#122 - Prestera Mera – FODMAP

Publicerat 2018-01-30

Introduktion

I dagens avsnitt dyker vi ner i FODMAP. Detta har på senare tid börjat användas väldigt flitigt och framförallt för individer med historia av magproblematik. Vi tittar närmare på området och listar vilka livsmedel som det handlar om och vad man kan tänka på.

Huvudområden

00:30 Intro till dagens avsnitt

01:30 Vad kommer FODMAP ifrån

02:00 Vad är FODMAP

03:00 Varför bör vi bry oss?

05:50 Studien vi diskuterar idag.

08:00 Typiska livsmedel för FODMAP

11:00 En möjlig vinst även utan magproblem

12:30 Stora vinsten i vardagen för studiedeltagarna

15:00 Strategi för att bemästra FODMAP

16:30 Kolhydratladdning låg på FODMAP

19:00 Följ listan ;).

19:30 Fråga – Hur snabb måste du vara på 10km för att springa lidingöloppet sub 2h.

22:40 Fråga – Muskulär uthållighet

26:40 Kadens och muskulär uthållighet

28:10 Fokusera inte på kadens

29:50 Att tappa steget under långpass.

32:00 Skaderisk

33:00 Tänka på tekniken kan vara kontraproduktivt

34:45 Sista frågan – Aktiv eller passiv vila.