Välj en sida

#092 - Prestera Mera – PRE COOLING

Publicerat 2017-07-03

Introduktion

I dagens avsnitt pratar vi hur du kan prestera bättre genom att kyla ner dig inför dina tävlingar. Vi går igenom de olika varianterna av Pre-Cooling som är studerat och lyfter fram det mest verkningsfulla och praktiska. Vi pratar också om när det är relevant och när det inte är relevant.

Huvudområden

– Varför ska man bry sig om Pre-Cooling?

– Hur fungerar det?

– Hur gör du rent praktiskt?

– Summering