Välj en sida

#207 - Prestera Mera – Träning för äldre vs yngre

Publicerat 2019-09-17

Introduktion

Åldersanpassad träning är ett väldigt viktigt område som vi fått många frågor om, och därmed något som vi nu tänkte dyka ner i. Kanske är det för att vi själv börjar bli äldre med ? (vad är definitionen av “äldre”?) . Låt oss dyka ner i forskningen och se vad den säger.

Huvudområden

Tidsschema: 

00:34 Simon och Tommys träning inför Kullamannen och intro

06:25 Dagens artikel och ämne: Träning för äldre vs yngre 

15:20 Vad försämras efter 30 år? 

17:30 Hur gör man för att tappa så lite Vo2max som möjligt? 

21:20 Kroppskomposition

26:05 Prestationsförändringar i olika idrotter och åldersspann

33:00 Träningsvolym är positivt

41:55 Skaderisk för äldre

43:00 Comeback vid äldre ålder

46:20 Studier på äldres träning

49:47 En tränande person lever längre!