Välj en sida

#371 - Sportdryck intravenöst

Publicerat 2022-11-08

Introduktion

Vad händer om du intar sportdrycken direkt i blodet? Och hur påverkar det träningen och muskelglykogenet? Detta diskuterar vi idag utifrån studien: Reversal of fatigue during prolonged exercise by carbohydrate infusion or ingestion.

 

Läs studien här

Huvudområden

Tidsschema:

02:30 Studiens upplägg och metod

12:00 Vad visade studien?