Välj en sida

#340 - Stress och magproblem

Publicerat 2022-04-05

Introduktion

I veckans avsnitt går vi igenom en studie där man undersökt sambandet mellan magproblem och stress vid ultramaraton. Varför uppkommer detta och vad kan man göra för att åtgärda det? 

Länk till studien hittar du här.

Huvudområden

Tidsschema:

05:30 Studie om stress och magproblem

05:50 Studiens bakgrund & upplägg

13:20 Resultat & diskussion

21:05 Hur löser man stress och magproblem?