Välj en sida

#075 - Prestera Mera VIKTNEDGÅNG DEL 2

Publicerat 2017-03-07

Introduktion

I dagens avsnitt bryter vi ner hörnstenarna till en enklare viktnedgång och framförallt bibehållande där. Artikeln vi citerar vid ett flertal gånger är en review från 2015 som tar upp de olika fokusen och hur du kan resonera kring dem: weight management for athletes and active infividuals: a brief review.

Huvudområden

– Behöver du gå ner i vikt? Frågor att ställa sig

– Vad bör du fokusera på om du vill ner i vikt?

– Vilka andra faktorer är värda att nämna

– Summering

Läs artikeln: #75 Viktnedgång Del 2/2