Välj en sida

#007 - Prestera Mera utefter din ÅLDER

Publicerat 2015-11-16

Introduktion

Vi går igenom statistik inom olika idrotter för att se vid vilken ålder som atleter peakar i sin prestation. Sen kikar vi in i den forskning som undersökt samma sak och förklarar påverkande faktorer samt ger lite tips på hur du kan skjuta på ålderns bromsande effekter och därmed prestera bättre högre upp i åldrarna.

Huvudområden

Vid vilken ålder når vi vår fysiska topp?
Skiljer det från sport till sport?
Vilka är de främsta faktorerna som bromsar oss?
Vad kan vi göra för att skjuta på dessa faktorer?