Välj en sida

#447 - Behöver du verkligen kolhydratladda?

Publicerat 2024-05-02

Introduktion

Lite recap från helgen Ultra SM innan Simon och Tommy än en gång tittar över forskningen kring kolhydratladdning, hur ser det ut idag, behöver man fortfarande kolhydratladda? 

 

Huvudområden

Tidsschema

00:30 Recap från helgen Ultra SM

20:00 Ny artikel om kolhydratladdning – hur ser forskningsläget ut idag? 

22:30 Hur har råden ändrats över tid? 

32:00 Så hur ska du göra? 

40:10 Kort kolhydratladdning