Välj en sida

#303 - Hur ofta måste du dricka

Publicerat 2021-07-20

Introduktion

Hur ofta bör du inta energi? Är det bättre med ofta och lite eller lite mer sällan. Hur påverkar intagsfrekvensen din risk för magproblematik och förmåga att ta upp energin?

I denna veckas avsnitt diskuterar vi den studie som släppts på området för att bryta ner vad man kan ta från studien.

Huvudområden