Välj en sida

#440 - Klarar en motionär Tour de France?

Publicerat 2024-03-13

Introduktion

Ja, rubriken avslöjar innehållet ganska väl 😉 Vad är skillnaden på en vanlig motionär och en elitcyklist som cyklar Tour de France? Det har man försökt besvara i en studie som vi kollar närmare på i detta  avsnitt. 

Studien: The Tour de France, also possible for mortals? A comparison of a recreational and a World Tour cyclist

Huvudområden

Tidsschema: 

06:00 Studiens upplägg och metod

10:00 Skillnaderna