Välj en sida

#005 - Prestera Mera med KORTTIDSFASTA

Publicerat 2015-11-02

Introduktion

Korttidsfasta är en kost-approach som blir allt vanligare inom uthållighetsidrott. Oftast väljer man att fasta under 24 timmar 1-2 dagar/vecka. Syftet med fastan är att effektivisera kroppens förmåga att använda fett som energikälla under aktivitet. Men som alltid så finns det vissa riktlinjer för att få en effekt av det hela. Vi går igenom vetenskapen på området och ger dig de praktiska tips du behöver för att effektivisera din fasta.

Huvudområden

Vad är korttidsfasta?
Hur länge måste man fasta?
Hur ofta måste man fasta?
Går det att kombinera fasta och träning på ett effektivt sätt?
Vilka resultat kan du förvänta dig?

Läs artikeln: #5 Korttidsfasta