Välj en sida

#131 - Prestera Mera – KOLHYDRATLADDNING I PRAKTIKEN

Publicerat 2018-04-03

Introduktion

I dagens avsnitt dyker vi återigen ner i vårt kraftfullaste energisubstrat, glykogenet. I detta avsnitt går vi igenom hur du gör rent praktiskt för att kolhydratladda så smart som möjligt. Behöver det verkligen vara en så svår apparat att få till?

Huvudområden

– Hur mycket kolhydrater behövs för att ladda optimalt?

– Hur laddar du OCH äter normalt?

– Varför och hur du använder laddningsprodukter