Välj en sida

#043 - Prestera Mera med rätt INTERVALLER

Publicerat 2016-07-26

Introduktion

Att intervaller är ett smidigt och effektivt sätt att förbättra din prestation råder de inga tvivel om. Däremot diskuteras det varmt om vilken typ och bland annat vilken vila du behöver. Vi tar upp i dagens avsnitt lite kring hur du kan resonera och hur många intervaller kanske också går in i varandra.

Huvudområden

Vilans betydelse
Längden på intervallen?
Att de blir gjort, kontinuitetens betydelse