Välj en sida

#066 - Prestera Mera med SAFFRAN?

Publicerat 2017-01-03

Introduktion

I dagens avsnitt går vi in på djupet och pratar om ett par studier kring saffran. Saffran har fått en hel del uppmärksamhet då det är populärt att diskutera så kallade superfoods. Men ser vi en rättvis bild av de möjligheter saffran kan ge till din prestation baserat på den forskning som är gjort? Eller är det en hype?

Huvudområden

  • Bakgrund saffran, en omständig process
  • Studier som gjorts
  • Reaktionsförmåga
  • Klenare deltagare men större muskelmassa!?