Välj en sida

#324 - Relativ energibrist & kostrekommendationer för kvinnor

Publicerat 2021-12-14

Introduktion

Kvinnor och män är i många avseenden olika varandra, kvinnor är inte små män sa någon person en gång i tiden. Men samtidigt är vi fysiologiskt förvånansvärt lika på många plan när det kommer till nutritionsdelen. Enligt vad vi vet idag, så skiljer sig kvinnors energimetabolism och energiplanering väldigt lite jämfört med mäns. Varvid rekommendationer gällande nutrition/energi för hälsa och prestation inte skiljer sig åt nämnvärt.

Men, vissa skillnader finns det och vi tänkte gå igenom dessa med hjälp av en nypublicerad översiktsartikel vid namn Recommendations and Nutritional Considerations for Female Athletes: Health and Performance. Denna artikel kommer ha ett större fokus mot relativ energibrist vilket är ett område som det forskas allt mer på och som även börjar diskuteras mer bland idrottare och coacher, något som givetvis är superbra.

Huvudområden

Tidsschema:

05:02 Grunderna och forskning gjord på kvinnor. 

10:00 Vad är relativ energibrist? 

11:01 Energitillgänglighet

17:20 Triaden 

27:30 Relativ energibrist & magproblem

29:20 Relativ energibrist & prestation

34:10 Kostrekommendationer