Välj en sida

  Tidsschema:

  03:50 Mindre hunger vid mycket träning? Äta ofta som otränad. 

  10:04 Träning med flowtank och balansbräda.

  20:30 Väggar ibland på korta lugna pass redan efter 30min, vad kan detta bero på? 

  30:00 Svårt att hålla en bra fart på lugna distanspass. Hur ska man tänka? 

  37:10 Hur påverkar dålig sömn prestationen och träningen som nybliven mamma?

  Tidsschema:

  03:11 Studien och metod

  09:52 Resultatet 

  16:00 Diskussion

  Lyssnarfrågor: 

  22:41 Träningsupplägg för Vasaloppet & Nordenskiöldsloppet?

  33:40 Riktlinjer för fettmassa/fettprocent? 

  Tidsschema:

  07:10 Studie på superintervaller för skidåkare

  17:50 Resultat

  24:00 Diskussion och träning i praktiken

  Tidsschema:

  04:20 Fett inlagrat

  11:20 Laktatets påverkan på fettoxidationen

  27:30 Fettoxidation vid olika intensitet 

  45:00 Sammanfattning   

  Tidsschema:

  03:50 Glykogentömning vid styrketräning?

  13:45 Metabolism efter träning, hur påverkar klimakteriet detta? 

  23:10 Vattenfyllda vikter, ger rörelsen av vattnet en extra fördel och adaption? 

  35:30 Coenzyme q10 är det något att lägga pengar på?

  40:50 Preventivmedel och sänkt vo2max? Borde jag oro mig? 

  47:10 Låg vilopuls ökar risken för att återfalla i kriminalitet, eller?