Välj en sida
#383 Rabdomyolys vid ultralöpning?

#383 Rabdomyolys vid ultralöpning?

Vad är Rhabdomyolys?  Rhabdomyolys är ett tillstånd där musklerna bryts ner av olika anledningar. Nedbrytningen ger upphov till en kaskad av proteiner och metaboliter som behöver tas om hand av njurarna. Detta kan leda till skador på njurarna i de fall de inte hinner...