Välj en sida

”Jaja, men det finns säkert lika många studier som säger det motsatta!”

”Visst, idag säger studierna såhär och imorgon säger de något helt annat.”

Har du någonsin hört någon av de här fraserna? Har du kanske yttrat någon av dem själv? Jag (Tommy) och Simon kan stöta på den här typen av påståenden lite titt som tätt. Så hur ligger det egentligen till? Är den vetenskapliga litteraturen verkligen så kontroversiell som många försöker få den att framstå?

Låt oss titta lite på den här frågan idag. Studier kanske inte säger emot varandra, kanske är det vi som uppfattar olika delar av en rapport på olika vis, eller minns vissa fragment starkare än andra för att de redan bekräftar vår nuvarande tro.

happy-sad

Två personer kan reagera väldigt olika på samma information.


För att kunna första hur en vetenskaplig konsensus skapas så behöver du först få en inblick i hur man tolkar den vetenskapliga litteraturen. Vetenskapen finns inom alla möjliga områden du kan tänka dig, men låt oss ta temat frukost och generell hälsa och viktreglering som exempel då det ändå diskuteras flitigt i media just nu.

För några decennier sedan hade vi en del epidemiologiska studier, där man alltså tittade på personers hälsovanor samtidigt som man frågade dem om sina frukostvanor. Här fann man ett samband mellan frukostätande och bättre hälsomarkörer. Än idag så visar de flesta studier av den typen ungefär samma mönster; folk som äter frukost är i regel friskare, men……

Frukost – Ett bra exempel

toppbild_frukost_620x300

Kan man säga att du lever nyttigare för att du äter frukost? Absolut inte. Den här typen av studier kan nämligen endast hitta olika samband. Även om forskarna korrigerar sina värden för diverse faktorer så som ekonomiska och sociala, men även rökning och sjukdomstillstånd, som de vet skulle kunna påverka resultaten, så kommer risken för att en annan faktor påverkar resultatet finnas kvar. Med den informationen som forskarna har samlat in i en sån här epidemiologisk studien så är det helt omöjligt att uttala sig om huruvida frukosten är orsaken till skillnaden i hälsa eller inte.

Sambanden kan som man säger i den akademiska världen inte bli kausala. Dvs, bara för att X leder till Y så betyder det inte att Y leder till X. D.v.s. Att alla som har en hälsosam livsstil och mår bra äter frukost, men det betyder inte att det är frukosten som per definition gör att de är hälsosamma och mår bra. Eller?

Däremot så kan de funna sambanden stå till grund för nya frågeställningar som forskarna sedan försöker besvara med kontrollerade studier.


Det var ungefär vad som hände på temat frukost och hälsa med. Efter att forskarna hade noterat sambanden som de fann i de epidemiologiska studierna så ställde de sig frågan ”Är frukosten anledningen till bättre hälsa?” och började utföra studier där man följde grupper av människor över tid, och där den enda skillnaden mellan grupperna är tidpunkten då de intar sin första måltid.

I de här studierna kunde man inte se några skillnader alls mellan grupperna. Skulle man då kunna säga att de här studierna motsäger varandra? Nej, faktiskt inte. De kontrollerade studierna besvarar nämligen frågor som de epidemiologiska studierna inte kunde besvara. Om vi då har ett flertal kontrollerade studier som pekar på att frukosten inte har någon större inverkan på hälsan så väger dessa resultat tyngre än de från de epidemiologiska studierna.

Nu kanske du undrar vad som gäller ifall det kommer en kontrollerad studie som motsäger de andra kontrollerade studierna.
Först och främst så behöver man se över studiens metodik samt vilka testpersoner man använde. Ofta kan nämligen skillnaderna i resultaten mellan två till synes väldigt lika studier enkelt förklaras med någon avgörande skillnad i metoden eller att till exempel att den ena studien var utförd på tonåringar och den andra på pensionärer. Sedan är det upp till dig att avgöra vilket av studieuppläggen som återspeglar vardagen mest för den som resultaten ska tillämpas till.


 

Summering

Som du märker så krävs det en viss nivå av tolkningsförmåga för att inse detta. Och det är precis där vi har vårt stora problem. Det är ofta okunniga journalister som sprider den här förvränga synen på vetenskapen. Eller okunniga är fel ord, de är säkert jätteduktiga journalister, men de är inte utbildade Biomedicinare.

Först så kanske du rapporterar epidemiologisk forskning som om den skulle ha fastställt något orsakssamband, bara för att senare lägga upp ”Ny forskning som vänder allt gammalt upp och ner!”

Vi är inga duktiga politiker utan följer propagandan och informationen från media för att få ett underlag att ta beslut på när det blir omröstning. De som är insatta i politiken och läser mandaten ordagrant förstår säkerligen hur komplexa frågorna egentligen är, de är säkerligen även något trötta på media i många av fallen. På samma sätt är vi som är välinformerade inom nutrition många gånger trötta på medias återspegling av forskning där den är extremt bristfällig och många gånger helt felaktig.

 

Så fortsätt du med att äta din frukost och njut av den precis som vi gör. Och kom ihåg att inte dra i allt för stora växlar när media kommer med en ny revolutionerande nyhet. De ska sälja lösnummer och de gör de väldigt bra med kraftiga rubriker med gott om superlativ. Verkligheten behöver dock inte alltid se så ut.


 

Umara + Prestera Mera = Awesome


Tack till dig.
 Umara är den sponsor som gör det möjligt för oss att driva Prestera Mera och därigenom hjälpa dig.

Gillar du Prestera Mera så berätta det för oss i en kommentar eller lämna en recension på iTunes. Besök gärna också Umara och testa deras produkter. Det hjälper oss att hjälpa dig.

#38 Studier hit och studier dit – Lurar de dig med flit?

av Tommy & Simon Tid att läsa 5 min
1