Välj en sida

Nu är det som så att mängden koldioxid och luftföroreningar generellt är högre runt våra storstäder än ute på landsbygden. Det är väl inget direkt konstigt med det då det bor fler människor, det finns högre andel industrier och det kör mer fordon i städer. Densiteten av det som avger koldioxid och luftföroreningar är helt enkelt högre i städer.

Frågan är nu då: Hur mycket påverkar dessa luftföroreningar dig som idrottare, och då speciellt uthållighetsidrottare som konsumerar stora mängder luft under träningen.

Hur mycket bättre blir du på ett år genom att träna på landet?

Redan 1967 kom en studie som fann en korrelation mellan idrottsprestation hos löpare och mängden luftföroreningar/koldioxid som de inandats under timmarna innan prestation. Under 80-talet studerades luftföroreningar lite flitigare och 1986 kom en studie samt 1989 kom det en review där forskarna lyfter resultatet från andra studier som undersökt luftföroreningarnas påverkan på idrottsprestation. Resultaten visade att kombinationen av träning och förhöjda nivåer av luftföroreningar så som svaveldioxid (SO2) och ozon (O3) gör att luftrören drar sig samman vilket påverkar konditionsidrottares prestation.

Studierna fortsätter tala klarspråk och en review som kom ut 2012 visar en tydlig korrelation mellan idrottare som tränar och tävlar i stadsmiljö och andelen idrottare med träningsinducerad astma, astma och nedsatt lungfunktion. Mängden av dessa negativa faktorer är mycket lägre hos idrottare på landsbygden.

Ja ja, nu är du säkert med på att halterna av luftföroreningar är högre i städer än på landsbygden och att en ökad mängd luftföroreningar påverkar din idrottsprestation negativt. Men till vilken grad är frågan? Korrelationen må vara tydlig, men effekterna kan ändå vara små. Pratar vi om någon procent?

Kliniska Studier

För att få svar på detta behövs det olika typer av interventionsstudier i kontrollerade former. Givetvis har även detta gjorts så låt oss titta på siffrorna. 19st unga män deltog i studien där 10st av dem var vältränade och tränade 3-4 gånger/vecka och hade gjort detta under 3-4 års tid och 9st av dem var män som inte utfört någon form av träning under 3-4 månaders tid. Samtliga deltagare fick köra fystester (shuttle run) i två olika miljöer, dels en väldigt ren miljö som symboliserar landsbygden och dels en miljö med 15 gånger så hög dos luftföroreningar vilket symboliserar stadsmiljö.

Siffrorna

De tränade individerna sänkte sitt VO2max med 3,5% i stadsmiljö och de otränade sänkte det med 4,5% jämfört med siffrorna från landsbygden. Båda grupper sänkte sitt syreupptag med ~2ml/kg/min om man ska det i rent faktiska siffror.

“However, the likely explanation for the increase in mean corpuscular is the enduring destruction of red blood cells by pollution. This process affects old red blood cells the most since old red blood cells are smaller than younger erythrocytes and they are thus more vulnerable. Whatever the reason, the increase in MCV when exercising in polluted air is consistent with previous studies.”

*Corpuscular är mängden fria celldelar/partiklar. Ökar denna mängd tyder det på en ökad nedbrytning, förstörelse av celler.* MCV = “mean corpuscular volume”, medelmängd utav corpuskular

Tittar vi på hematologiska värde så som mängden röda och vita blodkroppar och hemoglobin så var mängden röda blodkroppar hos de tränade och otränade 7% respektive 5,5% lägre i stadsmiljö gentemot deras värden från den rena luften.

Mängden vita blodkroppar ökade i båda grupper, +21% i den tränade gruppen och +10% i den otränade jämfört med värdena från tester i ren luft. Vita blodkroppar är delaktiga i kroppens immunförsvar och är med i fighten mot infektioner och annat skräp

Forskarna i studien påpekar att den ökade mängden vita blodkroppar troligtvis beror på ökad vävnadsdöd, lunginfektion och ökad produktion av antikroppar. Den ökade mängden vita blodkroppar är alltså ett tecken på att mängden “skit” i kroppen är förhöjd.

Siffrorna från studien går i linje med en tidigare studie på brasilianska brandmän som testades i stadsmiljö samt på landsbygden där de nådde sin anaeroba tröskel vid 64,5% av VO2max i stadsmiljö men kunder fortsätta till 67,5% av VO2max innan de passerade tröskeln när de testades på landsbygden. Deras tröskel är alltså högre på landsbygden. Summeringen från studien är att luftföroreningar även påverkar din submaximala prestation. Det sjuka i det här fallet är att brandmännen utsattes för förorenad luft under en timme…. 1 timme bara, och förändringar i deras submaximala prestation kunde direkt mätas.

“Twenty-five healthy non-smoking firemen aged 24 to 45 years had about 1 h of exposure to low and high levels of air pollution. The tests consisted of two phases: phase A, in Bertioga, a town with low levels of air pollution, and phase B, in Cubatão, a polluted town, with a 7-day interval between phases.”

Jag vill dock lämna dig med notisen om att studierna är utförda i Iran respektive Brasilien. Om luftföroreningarna är lägre i våra svenska städer vet jag inte, men så är du medveten om att siffrorna inte är direkt tagna från din bakgata i alla fall, även om de nu faktiskt kan vara likadana eller bättre/sämre.

Morgonträning for the win

Givetvis förstår vi att alla inte kan dra ut på vishan så fort det är träningsdags, vi bor ju själva mitt i Göteborg och tränar här. Men vill du ha ännu en motivator till att dra dig ur sängen på morgonen och komma iväg på en löprunda/cykelrunda innan staden vaknar till liv så är halterna av luftföroreningar klart lägst på morgonen när staden har fått vila lite under natten och precis innan den vaknar till liv igen.

Tipset från studien, länkad ovan, är att du bör hålla dig minst 250m från en större, vältrafikerad väg om möjligheten finns. Uttorkade luftvägar är också mer känsliga för luftföroreningspartiklarna, speciellt de allra minsta partiklarna benämnda som PM1, så håll dig hydrerad och använd om möjligt någon form av värmeväxlare/värmemask när du tränar i kyla nära större vägar.

 

Summering

Tyvärr kan vi inte ge ett enkelt svar som säger hur mycket bättre du blir genom att träna på landsbygden långt från stora vältrafikerade vägar. Men bor du på landsbygden har du troligtvis det lite bättre förutsättningar jämfört med de som bor granne med E6:an (av flera skäl såklart). Det verkar som att hård träning i stadsmiljö eller nära en vältrafikerad större väg, över tid påverkar dig negativt. Siffrorna ligger då runt 3-4%, men den siffran är tagen från studierna i Iran och Brasilien som möjligtvis har mer ”skit” i luften runt storstäderna.

Låt nu inte detta störa din träningsplanering. Men står du i ett vägskäl och funderar på ett långpass ut mot landsbygden eller ett par varv runt centrum så är vår rekommendation att ta sikte ut mot landet 🙂 Den där känslan av att det är så mycket härligare att springa på landet kan ju faktiskt vara dessa 3-4 pulsslag lägre vilket gör att det går lite lättare.

Kom ihåg att du nu fick ännu en bra anledning till att köra morgonpass (sorry om du är morgontrött).

Umara + Prestera Mera = Awesome


Tack till dig.
 Umara är den sponsor som gör det möjligt för oss att driva Prestera Mera och därigenom hjälpa dig.

Gillar du Prestera Mera så berätta det för oss i en kommentar eller lämna en recension på iTunes. Besök gärna också Umara och testa deras produkter. Det hjälper oss att hjälpa dig.

#57 Luftföroreningar och idrottsprestation

av Tommy & Simon Tid att läsa 11 min
0