Välj en sida

Okej, det här kanske är ett kontroversiellt område men vi dyker in ändå. Den här artikeln ska absolut inte förknippas med blodgruppsdieter som är renodlat trams. Det var en fransman som under 90-talet ansåg att människor med olika blodgrupper bör äta på olika vis för att må bra och att om du äter “rätt” så kommer du även bota både cancer och AIDS. Dessa påståenden har givetvis undersökts av medicinsk expertis och det finns ingen relevans alls i detta om nu någon mot förmodan trodde på det.

Men nog om blodgruppsdieter och in i ett område som är lite mer Prestera Mera. Nyligen publicerades nämligen en studie vid namnInfluence of ABO blood group on sports performancesom ändå kan vara lite intressant för oss. Vi har sökt runt i forskningsdatabaser och hittar väldigt få studier på området så detta är helt enkelt ett nytt område. Men först lite bakgrundsinfo.

Bakgrund

Vi människor har en av 4 olika blodgrupper, A, B, 0 eller AB. Detta är kategoriseringar baserat på olika antigener som kodar för olika kolhydratstrukturer på ytan hos våra röda blodkroppen (och en del andra celler med för den delen). Så har du t.ex blodgrupp A så har du ett antigen som också kodar för ett antal andra specifika områden i din kropp som kan ge upphov till specifika egenskaper (men nej, du kommer tyvärr inte kunna bli Spider-Man).

En studie som undersökt evolutionära kopplingar mellan olika blodgrupper och livslängd, mortalitet, sjukdomsförlopp m.m visar bland annat att de med blodgrupp B som grupp lever några år kortare än de med blodgrupp A och 0. Samtidigt visar studien (som är en review) att av centurioner (folk som blir 100 år eller äldre) så har 70% blodgrupp 0. En blodgrupp som också korrelerar med sänkt risk för kardiovaskulära sjukdomar vilket är en vanlig dödsorsak. Det är inget direkt kausalt samband så vi ska inte dra för stora slutsatser, utan istället peka mot att blodgrupper kan vara ett bra mätverktyg för många saker.

Så än en gång, antigenerna som ger upphov till de olika blodtyperna är också med och påverkar många andra faktorer i vår kropp så kan det mycket väl vara så att den blodgrupp du har, mer agerar som en enkel mätbar faktor för specifika egenskaper. T.ex om antigenen som skapar blodgrupp 0 också kodar för lite extra mitokondrier, så kan vi mäta vilken blodgrupp du har för att på så vis se om du kanske är lite extra bra på aeroba idrotter där mängden mitokondrier är viktig.

Blodgrupper och idrottsprestation

Studien med idrottsprestation visar att de med blodgupp 0 prestera bättre än de med grupp A eller B. Det må vara en lite studiegrupp med enbart 52 löpare som i snitt gjorde en halvmara på 1,52. Alltså inga superatleter, men inte heller nybörjare. Resultatet från studien visar att de med blodgrupp 0 presterar ungefär 10% bättre än övriga blodgrupper.

Vi är själva skeptiska till huruvida en blodgrupp kan påverka din prestation. Men att ett samband kan uppstå är absolut inte omöjligt, och att det finns en faktisk fysiologisk skillnad är inte heller omöjligt.

Det finns faktiskt en liknande studie på elitidrottare inom vattenpolo som också kom fram till att blodgrupp 0 var bäst för att prestera (72,2% av elitidrottarna hade blodgrupp 0).

Är det rimligt att blodgrupp 0 är awesome?

Ett samband finns och det ska inte underskattas, men forskningsområdet är tämligen nytt men samtidigt riktigt spännande. Hur blodgrupper fördelas och vilken grupp ditt barn får osv kan du läsa mer om via GeBlod som är blodbankernas informationscentral. Blodgrupp 0 den absolut vanligaste blodgruppen inom många folkgrupper (svarta 49%, vita 44%, asiater 43%) så vilket rimligtvis kan tolkas som att just grup 0 har någon form av evolutionär  fördel.

Baserat på att löpning och löpekonomi verkar korrelera med sänkt mortalitet, samtidigt som blodgrupp 0 korrelerar med ökad löparprestation leder oss till att vi kan lägga ihop pusslet och anta att det är något som verkar vara awesome med blodgrupp 0 och det kan mycket väl vara så att ni med blodgrupp 0 har vissa fördelar när det kommer till att Prestera Mera inom uthållighetsidrott. Sneaky bastards.

Summering

Vilken blodgrupp du har verkar påverka mer än bara dina röda blodkroppar. Eller ja, blodgruppen är ju detta, men de antigener som ger upphov till en specifik blodgrupp verkar även ge upphov till mycket annat varvid vår blodgrupp kan agera som ett avläsningsfönster för andra funktioner. Att vår tarmbiota skiljer sig åt mellan olika blodgrupper kan påverka väldigt mycket.

Men blodgrupp 0 verkar ur flera aspekter vara den blodgrupp som rent statistiskt ger oss högst chans att leva länge samt prestera som bäst. Exakt varför vet vi ännu inte, och några säkra siffror på prestationsskillnader blodgrupper emellan finns ännu inte. Det är heller inget du kan påverka, du har den blodgrupp du har, precis som att du har den genuppsättning du har.

Så fortsätt prestera och ta in det här som ännu en ny lärdom om att det är mycket som påverkar din prestation i förhållande till grannens eller personen bredvid dig på startlinjen.

Umara + Prestera Mera = Awesome


Tack till dig.
 Umara är den sponsor som gör det möjligt för oss att driva Prestera Mera och därigenom hjälpa dig.

Gillar du Prestera Mera så berätta det för oss i en kommentar eller lämna en recension på iTunes. Besök gärna också Umara och testa deras produkter. Det hjälper oss att hjälpa dig.

#98 Vilken blodgrupp presterar bäst?

av Tommy & Simon Tid att läsa 8 min
13