Välj en sida

Mmm Liniment. Sitt och tänk efter i 5 sekunder, kan du förnimma doften av t.ex Tigerbalsam eller Linnex bara genom att tänka på produkten? Om du kan det så är det inte allt för konstigt, det är en av de mest välanvända doftande produkterna (efter svettiga löparskor) i omklädningsrummen inom i princip alla idrotter. Så fort någon har ont eller känner sig stel så brukar linimentet åka fram, men fungerar det? Och i såna fall hur?

Syfte

Oavsett vilken produkt du köper så brukar beskrivningen vara något i stil med:

“Traditionellt använt vid behandling av tillfälliga muskelsmärtor eller smärta i samband med sträckningar och stukningar/vrickningar” eller “Lämpad för att massera spända och stela muskler och leder. Går snabbt och enkelt att massera in i huden passar därför mycket bra till professionell användning.”

Syftet är alltså att lindra smärta, öka blodcirkulation och mjukgöra musklerna.

Det finns flera aktiva ingredienser och det skiljer lite mellan produkterna/tillverkarna, men i stort är de väldigt lika rent funktionsmässigt. Samtliga agerar mjukgörande, men det är inte tack vara själva linimentet utan istället för att det ska masseras in i huden vilket i sig mjukgör musklerna och även skapar en del hetta via friktionen mellan hand och hud när du gnider in salvan. Så redan där har du effekt och hade haft även om du masserat med rapsolja eller liknande.

Aktiva ingredienser

Nu har jag tittat på de allra vanligaste linimenten Tigerbalsam, Ormsalva och Linnex. Både Tigerbalsam och Ormsalva (det är något speciellt med djur i namnen tror jag) finns i några olika varianter som jag snabbt belyser.

Ormsalva

 

Ormsalva Original (tidigare Ormsalva Plus)

Arnicaextract 2%, propylenglykol, cetylstearylalkohol, natriumcetylstearylsulfat, konserveringsmedel E216 och E218, etanol, grafit, vatten.

Huvudingrediensen i Ormsalva är Arnicaextrakt vilket utvinns ur Arnica montana, på svenska kallat Slåttergubbe eller Hästfibbla. Det är en eterisk olja där arnicaextraktet har en lokal kärlvidgande effekt men ingen smärtstillande effekt, inte mer än placebo i alla fall. Det kan till och med vara så att smärtan intensifieras och blir värre vid användning av denna olja/ört. Men troligtvis är den med för sin kärlvidgande effekt och därigenom ökad cirkulation.

 

Ormsalva Kylande och Ormsalva Aktiv

Ormsalva Kylande med extra mentol för isande/kylande känsla, samt Aktiv med både mentol samt chili/capsaicin för upphettande känsla verkar genom att aktivera termoreceptorer i vår hud som ger en känsla av kyla eller värme. Det är inte så att du blir kall genom att stryka mentol på armen, istället aktiveras receptorer som känner av kyla. De skickar då signaler till hjärnan som tolkar det som att det är kallt och du upplever kyla på armen. Samma funktion gäller med Capsaicin som är det heta aktiva ämnet i chilifrukt. Det ämnet aktiverar termoreceptorer som tolkar värme. Din hjärna tolkar receptorernas signaler om att det är varmt varvid du helt enkelt upplever hetta. Även om armen rent fysiskt inte är varmare än om du gnidit in vilken liknande olja/kräm som helst just där.

Ormsalva Aktiv innehåller även fler ämnen som Solrosolja och Rosmarin som kan ha vissa fysiologiska effekter, men de kommer så pass långt ner i listan och anges inte som aktiva ingredienser utan agerar troligtvis mer som aromatiska delar i salvan.

Ormsalva har även en variant som de kallar Extrem. Den innehåller både chili och mentol så du bör uppleva kombinerat varmt och kallt. Till skillnad mot Aktiv så anges Mentol tidigt i innehållsförteckningen här så det är troligtvis en högre dos av det och således en potentiellt ökad kylande känsla.

Både Aktiv och Extrem har Eucalyptusolja med sitt aktiva ämne Eucalyptol (1,8-Cineol) som agerar anti-inflammatoriskt vilket kan vara positivt om du t.ex stukat foten eller har ömmande inflammerade muskler.

Tigerbalsam

Tigerbalsam Röd

Kamfer 110 mg, mentol 100 mg, kajeputolja 70 mg, avmentoliserad mintolja 60 mg, kryddnejlikolja 50 mg.

 

Tigerbalsam Vit

Kamfer 110 mg, mentol 80 mg, kajeputolja 130 mg, avmentoliserad mintolja 160 mg, kryddnejlikolja 15 mg.

Det är i stora drag samma upplägg här som i Ormsalva men med några viktiga skillnader. Tigerbalsam innehåller även Kajeputolja och denna olja från Kajeputträdet har i ett par studier visat sig ha smärtstillande samt anti-inflammatorisk verkan. Oljan i sig hämmar (bland annat) COX-2 vilket i sin tur gör att skapandet av prostaglandiner hämmas. Prostaglandiner förstärker smärtsignalerna i kroppen så när vi tar något som hämmar dessa så minskar vår upplevda smärta. Det här är samma funktion som hos mångas märtstillande som t.ex Ibuprofen vilket är en COX-hämmare.

Kamfer som är Tigerbalsamets främsta ingrediens är intressant. Kamfer agerar som en “känsloförstärkare”. Tillsammans med mentol eller capsaicin som skapar en känsla av kyla eller hetta, förstärker kamfer den upplevda effekten. Kamfer agerar även till viss del smärtstillande. Det finns till och med även ett antal dödsfall med kamferolja som i större mängder är giftigt. Vi människor börjar uppleva toxiska effekter vid intag på 2g medan det blir riktigt allvarligt först vid högre intag på 5-10-20-30g (beroende på kroppsvikt och ålder).

“Toxic effects may follow a pattern of CNS stimulation (delirium, seizures) followed by depression (lack of coordination, respiratory depression, coma (Budavari 1989)). Neurologic symptoms can include anxiety, depression, confusion, headache, dizziness and hallucinations (Siegel & Wason 1986; Committee on Drugs 1994). Initial symptoms of camphor toxicity may begin within 5 to 15 minutes of ingestion. Camphor presents a clear risk to humans, even from non-oral exposure in the case of infants.”

Men i Tigerbalsam är mängden 110mg Kamfer per gram salva så tar du hela burken på 20g så når du precis över gränsen med 2g Kamfer och kan möjligtvis börja uppleva toxiska effekter. Nu är det väl dock knappast så att du stryker på en hel burk på samma gång.

Tigerbalsam innehåller även olja baserad på kryddnejlika som också visat sig ha en viss antiinflammatorisk och smärtstillande verkan, framförallt hos möss och fiskar men även hos oss människor.

Oljan från kryddnejlika, men även Arnican i Ormsalva har visat sig aktivera TRP1-kanaler som vi diskuterade i vår artikel om “Ny forskning på kramp”. Kryddnejlika aktiverar även en kylande känsla i huden och då minskad upplevd smärta, åtminstone hos möss, men det kan mycket väl överföras även till oss människor vid en tillräckligt hög dos.

Linnex

 

Vaselin, Lanolin, Hårdvax, Mentol, Kamfer, Citronolja, Etylsalicylat, Glykolsalicylat, Lavendelolja, Capsaicin.

 

Linnex är sist ut på listan och har i stora drag samma typer av ingredienser som övriga. Här är Mentol och Capsaicin med, samt även Kamfer. Lavendelolja är ännu en eterisk olja som även har en viss antiseptisk verkan men även smärtstillande där den används vid barnafödsel i bland annat Iran. Där kokar man lavendel i vatten så att det blir “lavendelånga” som den födande då andas in och detta benämns som “aromatheraphy”, något du även kan få om du går på SPA.

Linnex innehåller, precis som Ormsalva Aktiv, även Salicylat i form av Etyl Salicylat och Gykolsalicylat. Detta är aktiva ämnen med lokal smärtstillande verkan. Den är dock lite lurig och en produkt får innehålla max 5% av detta ämne innan det blir läkemedelsklassat (åtminstone i USA). Ämnet utvinns ur Vintergröna, och finns i mer eller mindre aktiva former. Gör du olja på ren Vintergröna så är risken hög för problem, ja till och med dödsfall (se nedan tabell). Men som tur är så är de doser du hittar i dessa liniment i lägre, kontrollerade doser. Just Vintergröna är inget du ska leka med själv, oavsett hur “naturligt” det är.

“Among the most potentially devastating forms of methyl salicylate is oil of wintergreen, which is approx- imately 98% methyl salicylate. It is a highly potent liquid, as just 1 mL of oil of wintergreen is equivalent to 1400 mg of aspirin (4). In other terms, one teaspoon (5 mL) of oil of wintergreen contains the equivalent of approximately 7000 mg of aspirin. Given that a routine adult tablet contains 325 mg of aspirin, a mere teaspoon of this potent toxin is toxicologically similar to ingesting nearly 22 adult aspirin tablets (5)”


Vilken är bäst?

Samtliga liniment har ingredienser som har en “Gate control theory” verkan. Gate Control Theory är det vi i nämnt i tidigare artiklar inom smärta. Hjärnan inte kan tolka hur många signaler som helst från olika sensoriska nerver. När vi har smärtsignaler från ett håll och samtidigt får intryck från våra termoreceptorer om att det är kallt respektive varmt så kommer hjärnan tolka alla dessa signaler i hjärnans “tolkningscentrum” och när många intryck kommer samtidigt så upplevs respektive intryck som lite mildare än om det kommit upp till hjärnan själv och fått allt fokus på sig. Därav upplever vi inte lika mycket smärtintryck om vi samtidigt måste uppleva köld. och värmeintryck. Dessa salvor lurar helt enkelt vår hjärna, på samma vis som du gör när du håller i något kallt.

Tigerbalsam och Linnex med kamfer skulle jag klassa som lite effektivare, men samtidigt så är det alltid en dos-responsfråga och det är bara Tigerbalsam som anger mängd av varje ingrediens så det är därmed i princip omöjligt att göra en rättvis jämförelse mellan de olika märkena.

Jag själv har hört mycket positivt om just Linnex. Det kan komma från någon av ingredienserna eller en cocktaileffekt. Men det kan likväl komma från det faktum att det kommer i stift vilket gör att det är hårdare, vi gnider på det och får ett ökat mekaniskt tryck som kanske gör att vi känner mindre smärta för att vi aktiverar fer mekanoreceptorer (Gate control-grejen du vet).

Slutsats

Samtliga verkar ha ingredienser som är effektiva inom smärtlindring på ett eller annat vis och de med mer mentol eller capsaicin bör ha en starkare kylande, respektive värmande effekt och kan då troligtvis blocka bort mer smärta. Så du får testa dig fram lite är väl slutsatsen. Kleta på och lycka till 🙂

Vill du testa så kan du ju rent praktiskt blanda 50% Ormsalva Aktiv med 50% Tigerbalsam Röd och få med de flesta ingredienser. Om det blir bättre är omöjligt att svara på för hux flux har du bara halva dosen av varje produkts aktiva ämnen (t.ex kajeputolja).

Vi människor har inte heller identiskt många receptorer för kyla, värme, tryck etc i huden. Varvid någon kan uppleva den brännande eller kylande känslan som mer intensiv än en annan person på grund av detta. Så mer tanke på individuella skillnader oss emellan så är det ännu svårare att säga vilken som är bäst för dig. Inget liniment är magiskt på något vis, det fungerar även med lokal smärtlindrande salva. Vad du vill använda är upp till dig.

Förhoppningsvis behöver du inte använda någon 🙂

Umara + Prestera Mera = Awesome


Tack till dig.
 Umara är den sponsor som gör det möjligt för oss att driva Prestera Mera och därigenom hjälpa dig.

Gillar du Prestera Mera så berätta det för oss i en kommentar eller lämna en recension på iTunes. Besök gärna också Umara och testa deras produkter. Det hjälper oss att hjälpa dig.

#116 Liniment – Hur funkar de och vilken är bäst?

av Tommy & Simon Tid att läsa 14 min
10