Välj en sida

Att salt är något vi behöver som människor och konditionsidrottare är brett vedertaget. Ett bra saltintag hjälper oss att bibehålla en korrekt plasmavolym i kroppen vilket är viktigt för vår möjligheter att transportera syrerikt blod runt i kroppen.

I undersökningar har man sett att 83-96% av ultralöpare intar salttillskott under lopp. En majoritet tror också att saltintag är nödvändigt för att motverka kramp, illamående och hyponatremi. Dock har dom flesta studierna hittills haft svårt att bevisa det sambandet. Just detta har forskarna i denna studien kollat närmare på, den heter Prospective Observational Study of Weight-based Assessment of Sodium Supplements on Ultramarathon Performance och går att läsa i sin helhet i länken. 

Studien var är en prospektiv observationsstudie och genomfördes på ultralöpare som deltog i ett återkommande flerdagars ultralopp. Studien kollade på en 80km lång etapp, etapp 5 av 6. Man återkom under flera år till detta lopp som han gå i Chile, Patagonien, Namibia och Mongoliet. Alla löpare erbjöds samma mängd vatten och energi. Totalt deltog 266 löpare i studien. Man tog reda på vilka salttillskott dom använde genom enkäter. Sen vägdes dom innan start och efter målgång. Efter målgång tog man också blodprov på löparna. 

Deltagarna delades även in i kategorier efter saltintag. Dom med lägst intag fick i sig 2 gram salt på de 15 timmar som loppet tog i snitt, medans högsaltgruppen fick i sig i snitt 7 gram salt under loppet.  

Resultat & Diskussion 

Det var få demografiska skillnader mellan grupperna, man kunde dock se att kategorin med lågt saltintag hade högre BMI och hade sprungit färre ultramaraton. Saltintaget mellan löpare med liknande förmåga visade inga signifikanta skillnader. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning som pekar på att saltintaget inte är en bra indikator på prestation. Ett lågt intag associerades ej med hyponatremi (saltbrist). På samma sätt som ett högt intag av salttillskott inte associerades med hypernatremi. 

Man kunde se att uttorkade löpare presterade bättre än löpare som var överhydrerade, de höll högre snittfart och därmed snabbare totaltider. Vilket talar för att undvika ett för högt intag av vätska och salter/mineraler när man tävlar. Forskningen i dagsläget talar mer för att fokusera på intaget av kolhydrater och att man har en bra energiplan för att optimera prestationen vid tävling. 

Umara + Prestera Mera = Awesome


Tack till dig.
 Umara är den sponsor som gör det möjligt för oss att driva Prestera Mera och därigenom hjälpa dig.

Gillar du Prestera Mera så berätta det för oss i en kommentar eller lämna en recension på iTunes. Besök gärna också Umara och testa deras produkter. Det hjälper oss att hjälpa dig.

#311 Saltintag för ultramaraton

av Tommy & Simon Tid att läsa 3 min
2