Välj en sida

Imodium är ett receptfritt läkemedel som diskuteras flitigt i olika träningsforum. Så fort det närmar sig en större tävlingshelg så är det x antal personer som frågar hur många Imodium man bör ta, när de ska intas osv. Med tanke på intresset kring detta läkemedel och dess ändå hyfsat accepterade användande inom träningskretsar så kommer vi nu titta lite på effekter och bieffekter och granska tabletterna lite extra.

Bakgrund

Imodium är ett receptfritt läkemedel innehållandes den aktiva substansen Loperamid (Loperamidhydroklorid) och det verkar genom att bromsa dina tarmrörelser (peristaltiken) vilket ger dig mer tid till att absorbera vätska från avföringen. Det används som ett symptomhämmande läkemedel mot t.ex diareé och eftersom många uthållighetsidrottare kan uppleva magproblem, framförallt under aktivitet så tas Imodium i förebyggande syfte.

För sakens skull så kan vi ju nämna att Loperamid även finns i andra receptfria läkemedel, t.ex Dimor.

Imodium är en opioid utan psykogen påverkan, dvs den passerar ej blod-hjärnbarriären vid normal dosering och påverkar alltså inte ditt sinnestillstånd utan verkar enbart mer specifikt genom att hämma tarmmuskulaturens arbete genom att fästa på receptorer i tarmväggen som gör att frisättningen av prostaglandiner och acetylkolin hämmas. Prostaglandiner är en grupp hormonliknande ämnen som bland annat påverkar muskelspänning och i detta fall ser till att den glatta muskulaturen i tarmarna arbetar. Intag av Imodium gör helt enkelt att det som finns i tarmarna inte puttas mot sin slutdestination lika fort.

Effekter

Som nämnts ovan så hämmar Imodium dina tarmrörelser vilket gör att behovet av att springa på toa minskar under den tiden som substansen finns i kroppen, och med en halveringstid på 11 (9-14) timmar så finns det kvar en ganska lång tid efter intag.

Det verkar inte som att Imodium hämmar upptag av varken vatten eller elektrolyter så för den sakens skull ser vi ingen negativ effekt. Åtminstone inte i dosen som undersöktes, vilket var 4mg, motsvarande två tabletter Imodium.

Det finns även en studie som vi hittat som tittat på upptag av makronutrienter och det verkar inte som att Imodium påverkar ditt upptag av kolhydrater, fett eller protein.

Det enda fysiologiskt negativa för dig som uthållighetsidrottare är att kramp är en relativt vanlig bieffekt vid intag av Imodium. Kramp och prestation brukar ju sällan vara en bra mix 😉

Beroende / Bieffekter

Som jag nämnde ovan så passerar Imodium, eller snarare Loperamidet inte blod-hjärnbarriären i normala doser och anses inte utgöra någon risk för beroende i normala fall.

Men det finns alltid de som inte riktigt faller inom “normal”-spannet och det finns därmed rapporterade fall av missbruk där användare överskrider angiven dos och får en psykogen effekt av opioiden och då även utvecklar ett beroende över tid. T.ex har vi en fallstudie över en 26-årig man som intog 800mg Loperamid (motsvarande 400st Imodium) varje dag och då hade ett utvecklat missbruk och beroende. I USA rapporterades närmare 100 fall av missbruk/beroende varje år mellan 2014-2016 där nästan 80% av missbrukarna var män med en snittålder på 26 år. Huruvida de var uthållighetsidrottare eller inte framgick ej.

En annan fundering är huruvida vi kan utveckla en tolerans mot den aktiva substansen Loperamid. Detta är inte en vetenskapligt granskad studie, utan istället ett Letter to the editor vilket i princip är forskarnas sätt att diskutera en studie och dess resultat. Forskare A publicerar en studie X. Forskare B tycker att en del i studie X behöver klargöras och utför då egna experiment på just denna del i studien (som t.ex om försökspersoner kan bygga upp en tolerans mot Loperamid i detta fallet) och utför då ett eget försök eller har redan en studie publicerad inom området på just det området. Vi kan kalla detta för studie Y som i sig skapar förtydligar eller skapar diskussion kring ett specifikt område. Detta publiceras till tidskriften som publicerat studie X. Tidskriften bedömer och publicerar detta “Letter to the editor” som för gemene man ser lika nördig och studielik ut som en studie. Dock bara något kortare och mer snäv i sin frågeställning.

Denna undersökning visade att deltagarna redan efter första intaget började utveckla en viss tolerans mot Loperamid (LOP). Vad ni ser är tiden det tar för en testlösning att passera tarmen, med och utan Loperamid. De testade även andra substanser men de bortser vi från denna gång.

Som du ser så ökar passagetiden från ca 43min till 83min vid första intaget, men redan vid intag två är passagetiden 74min, därefter 64min och sen ner mot 59min. WGT är snittet på de 5 intagen av Loperamid (1 intag var 12e timme).

Så det är möjligt, men inte klarlagt, att du även kan utveckla en viss resistans mot Loperamid.

Summering

Vi är inga läkare och kommer aldrig utge oss för att vara detta, ej heller ger vi medicinska råd utan överlåter det till experter. Men i detta fallet, när det kommer till ett receptfritt läkemedel som är direkt kopplat till ett område vi ofta pratar om, dvs energiupptag, salter och vätskebalans så var det befogat med en artikel anser vi 🙂

Summeringen från vad vi funnit är att Imodium eller Dimor eller annat läkemedel med loperamid, inte verkar påverka ditt upptag av kolhydrater, elektrolyter och vätska på ett negativt sätt. Du behöver alltså inte vara orolig för att energiupptaget ska försämras om du använder Imodium.

Sen anser vi själva att det är bättre att ta reda på orsaken till magproblem om du nu upplever detta under aktivitet, och inte behandla symptomen med läkemedel innan du utrett orsaken.

Mer om magproblematik finner du i följande artiklar:

Löparmage

FODMAP

Träna upp din mage

4 veckor till ökat energiupptag

Umara + Prestera Mera = Awesome


Tack till dig.
 Umara är den sponsor som gör det möjligt för oss att driva Prestera Mera och därigenom hjälpa dig.

Gillar du Prestera Mera så berätta det för oss i en kommentar eller lämna en recension på iTunes. Besök gärna också Umara och testa deras produkter. Det hjälper oss att hjälpa dig.

#154 Imodium

av Tommy & Simon Tid att läsa 7 min
4