Välj en sida
#386 Frågor & Svar samt vasatips

#386 Frågor & Svar samt vasatips

Lyssnarfrågorna fortsätter att strömma in så vi passar på att besvara ett gäng samt lägger lite extra fokus på frågor om Vasaloppet. Umara + Prestera Mera = Awesome Tack till dig. Umara är den sponsor som gör det möjligt för oss att driva Prestera Mera och därigenom...
#383 Rabdomyolys vid ultralöpning?

#383 Rabdomyolys vid ultralöpning?

Vad är Rhabdomyolys?  Rhabdomyolys är ett tillstånd där musklerna bryts ner av olika anledningar. Nedbrytningen ger upphov till en kaskad av proteiner och metaboliter som behöver tas om hand av njurarna. Detta kan leda till skador på njurarna i de fall de inte hinner...